logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสู่แหล่งท่องเที่ยวบ่อพันขัน หมู่ที่ 12 ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวีธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 01 ก.พ. 2561 20:20

logo
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านท่าม่วง ถึงบ้านนากระตึบ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 01 ก.พ. 2561 20:17

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเส้นทาง สายแยก ทล.2136 ถึง บ.เมยวดี อ.หนองพอก, อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวีธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 01 ก.พ. 2561 20:11

logo
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านท่าม่วง ถึงบ้านนากระตึบ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 05 ม.ค. 2561 18:26

logo
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสู่แหล่งท่องเที่ยวบ่อพันขัน หมู่ที่ 12 ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 05 ม.ค. 2561 18:22

logo
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเส้นทาง สายแยก ทล.2136 ถึงบ้านเมยวดี อำเภอหนองพอก อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 05 ม.ค. 2561 18:19

logo
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๖๓/๒๕๖๐

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะจ้างงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต  สาย บ้านท่าเสียว - สะพานข้ามแม่น้ำชี ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖๓/๒๕๖๐

วันที่ : 31 มี.ค. 2560 14:12

logo
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๖๒/๒๕๖๐

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะจ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านวังทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ ๒)  โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖๒/๒๕๖๐

วันที่ : 10 มี.ค. 2560 15:53

logo
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๖๐/๒๕๖๐

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรและขยายไหล่ทาง ถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖๐/๒๕๖๐

วันที่ : 09 ก.พ. 2560 14:42

logo
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๕๙/๒๕๖๐

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะจ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านวังทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๙/๒๕๖๐ 

วันที่ : 02 ก.พ. 2560 17:09

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร รับสมัครคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร รับสมัครคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนพิการท่านใดสอบถามข้อมูล 02-354-7391-2 ต่อ 103 หรือทางเว็ปไซต์ http://www.princessngarmchit.org

วันที่ : 01 พ.ค. 2561 13:30

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และเรียกรายงานตัว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 20 ก.พ. 2561 10:30

ประกาศแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

วันที่ : 14 ก.พ. 2561 10:00

logo
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

วันที่ : 01 ก.พ. 2561 11:15

logo
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และเรียกรายงานตัว

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และเรียกรายงานตัว

วันที่ : 18 ธ.ค. 2560 14:45

logo
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

วันที่ : 13 ธ.ค. 2560 11:30

เรื่อง แจ้งเลื่อนการสอบข้อเขียน / สอบปฏิบัติ / สอบสัมภาษณ์

วันที่ : 12 ธ.ค. 2560 10:30

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

วันที่ : 01 ธ.ค. 2560 16:00

ลอยกระทงปี 2560

วันที่ : 06 พ.ย. 2560 10:45

กรมทางหลวงชนบท เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

วันที่ : 19 ต.ค. 2560 16:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

อินทราเน๊ต

 

 

 

home